TÁBOR 2024

Téma: Poklad Černého delfína

Termín: 27.7. – 3.8. 2024

MístoMapa

Věk: 7 – 12 let

Cena: Cena za jedno dítě: při přihlášení a zaplacení do 15.6. – 3200 Kč / do 1.7. – 3700 Kč. Sleva pro dva sourozence je
1000,-Kč z celkové částky.

Storno poplatky: Do 15 dnů před táborem – 800 Kč, do 5 dnů před táborem – 1800 Kč. Storno poplatky jsou úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny a jsou rozpočteny na jedno dítě.

Kontakt na hlavního vedoucího: Miroslav Burget                                                                                                                   tel: 608618191                                                                                                e-mail: miroslav.burget@skautdu.cz

 

Přihlášky a platby: přihlášku i platbu odevzdejte organizátorům
tábora nejpozději do 1.7.2024. Peníze zašlete na účet skautu: 2402017488/2010. Do poznámky napište jméno
dítěte nebo dětí, za které platíte a slovo Tábor. Jako v.s. rod.č.dítěte. Přihlášku je možné osobně odevzdat Miroslavu
Burgetovi (608618191), nebo naskenovanou zaslat na mailovou adresu: miroslav.burget@skautdu.cz

 

Součástí přihlášky musí být „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti zotavovací akci a škole v přírodě“. Toto potvrzení smí být maximálně 24 měsíců staré.
A také je potřeba mít vyplněný Nástupní list dítěte na tábor.
*Oba tyto dokumenty se odevzdávají v den nástupu na tábor.